Canlılar dış ortamda meydana gelen değişimlere uyum sağlaması ve ortamdaki dengeyi korumasına homeostasis denir. Bu dengenin yani homeostasisin sağlanmasında iki sistem görev alır. Bunlardan biri sinir sistemi, diğeri