Danişmentliler Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri arasındadır. Anadolu’da çeşitli izler ve eserler bırakan bu beylik hakkında genel bilgiler paylaşıp maddeler halinde Danişmentlilerin özellikleri üzerinde duracağız. Danişmentliler kökeni itibariyle