Fizikteki en önemli konulardan biri iş güç enerji konusudur. Bu kavramların tamamı birbiriyle bağlantılıdır. İş, enerji ve güç gibi kavramları iyi anlarsak mekanik fizik bilgimiz çok sağlam hale