Matematikte işlem yaparken birçok özdeşlik kullanırız. İki küp toplamı ve iki küp farkı bu özdeşliklerden ikisidir. Küp toplamı ve farkı formülü bilinirse birçok soru tipinde daha kolay sonuca