Bugün çok idrak edemesek de tekstil sanayisinin henüz gelişmediği tarihlerde kürk, insan giyimi için ana madde özelliği taşıyordu. Aynı zamanda çok değerli olan bu maddenin ticareti de toplumlar