Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır. Ancak canlılar çeşit çeşit olduğu için bunları sınıflandırmak ve incelemek zorunlu hale gelmiştir. Mikoloji de biyolojinin alt dallarından bir bilim dalıdır. Bu yazıda