Atomla ilgili temel kavramlara atom nedir adlı yazıda değinmiştik. Kimyada nükleon sayısı kavramı birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda nükleon sayısı nedir bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Bilindiği gibi