Bu yazıda sulu çözeltiler için önemli olan OH iyonu üzerinde duracağız. Sulu çözeltisinde OH iyonu veren maddelerin baz olduğunu biliyoruz. Örneğin NaOH bileşiği suda çözündüğünde Na+ + OH–