Türkler Anadolu’ya göçmeden önce Orta Asya’da yaşamışlardır. Tarihi belgeler bize Türklerin ana yurdunun Orta Asya olduğunu göstermektedir. Yapılan arkeolojik çalışmalarla birlikte Orta Asya’da tarih öncesi devirlere ait çeşitli