Etiket: osmanlı tarihi

Seyfiye Sınıfı

Osmanlı Devletinde yönetim çeşitli birimlere ayrılmıştır. Bugünkü bakanlar kuruluna benzer olan bu birimler temelde üç sınıftır. Bunlar ilmiye, kalemiye ve seyfiye şeklindedir. Bu yazıda seyfiye sınıfı üzerine durmaya
Read More

Dolmabahçe Sarayını Kim Yaptırdı?

Osmanlı Devletinden bize sayısız mimari eser kalmıştır. Bu eserlerin belki de en görkemlileri devletin son dönemlerinde yapılan saraylardır. Bugün bile tarihi açıdan tartışmalara neden olan bu saraylardan biri
Read More

Beşik Ulemalığı Nedir?

Osmanlı Devletinin zayıflamasının en önemli nedenlerinden biri kurumsal yapının çöküşüdür. Devlet kademelerinde yer alan insanların seçiminde liyakatsizliği gösteren tabirlerden biri de Beşik Ulemalığı kavramıdır. Bu yazıda beşik ulemalığı
Read More

Osmanlı Malta İlişkileri

Malta Kuzey Afrika’nın ve Akdeniz’in anahtarını elinde tutan çok önemli bir strateji noktasıdır. Akdeniz donanmasına önem veren Osmanlı Devleti 16. yüzyılda çok büyük denizci ülkeleri yenebilecek duruma gelmişti.
Read More

17. YY Osmanlı Avusturya İlişkileri

17. yüzyılda Osmanlı’nın batıyla ilişkisi Avusturya ve Lehistan üzerinden olmuştur. Ayrıca doğuda İran, kuzeyde Rusya ve Akdeniz’de Venedik ile mücadelelere girilmiştir. 17. yy Osmanlı Avusturya ilişkileri önemli bir
Read More

17. Yüzyılda Osmanlı Venedik İlişkileri

Osmanlı Devletinin Akdeniz’de varlık göstermesiyle, Akdeniz’de köklü bir deniz devleti olan Venediklerle ilişkiler de başlamıştır. Bu yazıda 17. yüzyılda Osmanlı Vedenik ilişkileri üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Osmanlı Venedik
Read More