Canlı hücrelerinde nükleik asitler bulunmaktadır. Nükleik asitler DNA ve RNA olmak üzere iki adettir. DNA ve RNA’nın her ikisi de nükleotit denilen yapıların birleşmesiyle oluşmuştur. Nükleotit yapısında ise