Türkiye Cumhuriyeti Anayasası itibariyle bir sosyal devlettir. Birçok başka devletin de sosyal devlet olma iddiası bulunmaktadır. Sosyal devlet anlayışı devletle vatandaş arasındaki ilişkinin bir türüdür. Bu ilişki daha