Düzenin bozulması ve ciddi bir çöküş sürecine giren Osmanlı Devletini kurtarmak için Genç Osman IV. Murat, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülüler birçok Islahat projesi düzenlediler. Islahatın kelime anlamı daha