Aynı coğrafi özelliklerin ve bitki örtüsünün gördüğü geniş yaşam alanlarına biyom denir. Tundra ikliminin hakim olduğu alana ise tundra biyomu denmektedir. Tundra biyomunun bitki örtüsü de tundra adı