Veri analizi yapılırken bir veri grubunun aritmetik ortalamasına, mod ve medyanına bakılır. Mod dediğimiz kavrama başka bir ifadeyle tepe değer denir. Bu yazıda tepe değer soruları ve çözümleri