Yoğunluk hem fizikte hem de kimya dersinde karşımıza çok çıkan bir fen bilimleri terimidir. Yoğunluğun birimi ise öğrenciler tarafından mantığı anlaşılmadığında çok karıştırılmaktadır. Bu yazıda yoğunluğun birimi üzerinde