1606 yılında imzalanan Zitvatorok Antlaşması Osmanlı tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu nedenle bu antlaşmanın üzerinde dikkatlice durmak gerekir. Daha önce Zitvatorok ve Ferhat Paşa antlaşmasının önemi