Tarih Bilimine Giriş Soruları

Tarih bilimine giriş 9. sınıf müfredatında yer alan, tarih biliminin ilk konusudur. Bu konuda zaman zaman soru sorulduğu görülmektedir. Biz de tarih bilimine giriş soruları hazırlayarak bu sürece katkıda bulunmak istedik. Aşağıda yer alan test sorularını çözerseniz konuyla ilgili bilginizi de pekiştirmiş olursunuz.

Test sorularına geçmeden önce konuyla ilgili bilginiz yoksa veya tekrar etmek istiyorsanız tarih bilimine giriş konu anlatımı kısmından yararlanabilirsiniz.

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları

Soru #1: Tarih bilimiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Tarih objektif bir bilim dalıdır.

B) Tarih olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kuran sosyal bir bilimdir.

C) Tarih biliminde öznel değerlendirmeler ön plandadır.

D) Tarihte olay ve olgular ait oldukları döneme göre değerlendirilir.

E) Tarihte yaşanmış olayları test etme imkanımız bulunmamaktadır.


Soru #2: Tarih bilimi belgelere dayanır. Bu belgelerden biri de eski paralardır. Buna göre eski paraları inceleyen bilim dalı hangisidir?

A)Paleografya

B) Epigrafya

C) Filoloji

D) Nümizmatik

E) Heraldik


Soru #3: Yeni kazılarla elde edilen bilgiler bir dönem hakkında bildiklerimizi tamamıyla değiştirebilir. Bu değişeme neden olabilecek tarih alt dalı aşağıdakilerden hangidir?

A) Coğrafya

B) Arkeoloji

C) Paleografya

D) Kronoloji

E) Jeoloji


Soru #4: Tarihin alt dallarından olan Paleografya neyi inceler?

A) Taş ve anıtları

B) Eski yazıtları

C) Armaları

D) Eski paraları

E) Toplamların geleneklerini


Soru #5: Nakil esaslı tarih çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikayeci tarih

B) Öğretici tarih

C) Sosyal tarih

D) Genel tarih

E) Araştırmacı tarih


Soru #6: Osmanlı Devletinde Hicri takvimin ay yılına göre olması nedeniyle kullanılan alternatif takvim hangisidir?

A) Celali Takvim

B) Rumi Takvim

C) Miladi Takvim

D) Güneş Takvimi

E) 12 Hayvanlı Türk Takvimi


Soru #7: Tarih çağları hangi süreçle başlamıştır?

A) Taşın kullanılması

B) Demirin kullanılması

C) Yazının kullanılması

D) Pusulanın kullanılması

E) Paranın kullanılması


Soru #8: İnsan yaşamını değiştiren aşağıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.

I. Ateşin bulunması

II. Tarımın başlaması

III. Madenlerin kullanılması

A) I, II, III

B) I, III, II

C) III, II, I

D) III, I, II

E) II, III, I


Soru #9: Tarih bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Tarih geçmişte yaşanmış olayları inceler.

II. Tarih çalışmalarında deneyi esas alır.

III. Tarih belgelere dayanmaktadır.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III


Soru #10:  İnsanların tarımsal üretime geçip, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve içecekleri korumak için kilden çanak çömlek yaptıkları çağ hangi çağdır?

A) Orta taş (mezeolotik ) çağı

B) Eski taş (paleolitik) çağı

C) Yeni taş (neolitik) çağı

D) Tunç çağı

E) Bakır çağı


Cevap Anahtarı: 1 C, 2 D, 3 B, 4 B, 5 A, 6 B, 7 C, 8 A, 9 E, 10 C

9. sınıf tarih bilimine giriş ile ilgili klasik sorular da çözerek yazılıya hazırlık yapabilirsiniz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen − 11 =