Tarih Öğrenmenin Faydaları Madde Halinde

Tarih dersi sosyal bilimler içinde en çok öne çıkan derslerin başında gelir. Tarih dersi her ülkenin eğitim sisteminde önemli bir yer kaplamaktadır. Tarih öğrenmenin bireysel ve toplumsal birçok faydası vardır. Bu yazıda tarih öğrenmenin faydalarını maddeler halinde vereceğiz.

Tarih öğrenmenin faydaları

Maddeler Halinde Tarih Öğrenmenin Faydaları

Tarih öğrenmenin faydaları maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

 • İnsanın geçmişle bağı olan bir canlı olmasından kaynaklı tarih öğrenmeye ihtiyacı vardır.
 • İnsanlığın bugüne kadar geçirdiği evreleri takip ederek hayatla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya olanak sağlar.
 • Milletlerin kendilerini tanımalarına imkan sağlar.
 • Vatandaşlık duygusunu hissettirir.
 • Milli kültür, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir.
 • Geçmişteki hatalardan ders alınıp bu hataların tekrar edilmemesini sağlar.
 • Siyasette stratejik kararlar alınmasında rehber görevi görür.
 • Karşılaşılan bir sorunda daha önceki uygulamalara bakma ve karşılaştırma imkanı verir.
 • Devletler arasındaki ilişkilerde birçok sorunun çözülmesinde tarihi belgeler rol oynar.
 • Geçmişle bağ kurarak daha geniş bir vizyonla geleceğe bakmayı kolaylaştırır. İnsanın ufkunu geliştirir.
 • İnsanlığın bugünkü uygarlık düzeyine nasıl ulaştığını öğrenmemizi sağlar.

Tarih Öğrenmenin Amacı

Tarih dersinin faydaları tarih dersinin genel amacını oluşturur. Tarih dersinin çok eski dönemlerden beri okul müfredatına girdiğini görmekteyiz. Bunun ana nedeni insanın geçmiş ve gelecekle bağlantılı bir canlı olmasıdır.

Tarih öğrenmenin toplumsal faydaları ile birlikte evrensel ve bireysel faydaları da vardır. Örneğin evrensel faydalarına bakarsak bütün insanların geçmişteki savaşlardan ders alıp barış içinde sorunları çözmeye çalışması bunlardan biridir.

Tarih öğrenmenin bireysel faydaları ise kültürün gelişmesi, vizyonun genişlemesi, olaylara daha geniş bakabilmek şeklinde özetleyebiliriz.

Ayrıca tarih öğrenmenin insana sağladığı faydalar toplumsal nitelik de taşar. Toplumları birleştiren ortak unsurlara ihtiyaç vardır. Tarih birliği bu unsurların başında gelir. Toplumu oluşturan bütün insanların aynı tarihi öğrenmesi onları yakınlaştırır ve daha sıkı bir millet duygusu oluşur.

Tarih bilimine giriş konusunda bu konuya kısaca değinmiştik. Dilerseniz tarih bilimini tanımak amacıyla tarih bilimine giriş konusuna bakabilirsiniz.

Tarih Dersinde Nasıl Başarılı Olunur?

Tarih öğrenmenin insana sağladığı faydaları öğrendik. Öğrenciler olarak bu faydalardan önce derste başarılı olmak hedefini güdüyor olabiliriz. Ancak yine de öğrendiğimiz şeylerin sadece bir dersten ibaret olmadığını öğrenmemiz bizim motivasyonumuzu arttıracaktır.

Tarih dersinde başarılı olmanın ana yolu derse ilgi duymaktır. Bunun için de tarih bilgisinin size katacaklarının farkında olmanız gerekir. Tarihle ilgili haberleri, yayınları veya internet sitelerini takip etmek bunun yollarından biridir. Ancak hepimiz buna vakit bulamıyor olabiliriz. Öyleyse ders kitaplarına daha sıkı sarılmak gerekir.

Konu anlatımlı kaynaklardan derslere çalışmak her zaman başarılı olmanın en bilindik ve en etkili yoludur. Kaynaklara çalışırken çalıştığınız bilginin hangi konuya ve hangi döneme ait olduğunu aklınızda tutmanız size çok fayda sağlayacaktır. Bilgilerinizin tam oturması için tarih kitabında verilen tarihlere ve haritalara dikkat etmenizde fayda vardır. Bu sayede bilgilerin havada uçuşmasını önler, onları bir sisteme oturtursunuz.

Ayrıca konularla ilgili bol miktarda soru çözmek bilgileri pekiştirmek açısından çok önemlidir. Özellikle çıkmış sorular bu konuda yol göstericimiz olabilir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × four =