Termodinamik Neyi İnceler?

Fiziğin çeşitli alt dalları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu dallardan biri termodinamiktir. Termodinamik için biz lise müfredatında ısı, sıcaklık ve genleşme kavramlarını görüyoruz. Ancak üniversite düzeyinde termodinamik başlı başına çok geniş bir derstir.

Bu yazıda termodinamik neyi inceler değineceğiz. Termodinamik kelimesine baktığımızda sıcaklık ve dinamikle alakalı olduğu anlaşılmaktadır.

Termodinamiğin temel konuları ısı, sıcaklık ve enerjidir. Isı enerjisinin hareket enerjisine dönüştürülmesi ise motorların üretilmesine olanak sağlamıştır. Isı ve mekanik arasındaki ilişkiyi termodinamik kurmaktadır.

Termodinamiğin inceleme alanlarından biri de enerji ve verimliliktir. Bugün günümüzde neredeyse her yerde termodinamik uygulamalarını görmek mümkündür.

Termodinamik neyi inceler

Termodinamik Uygulamaları

İçerisinde ısı bulunan her teknolojide termodinamik vardır diyebiliriz. Daha önce termodinamik uygulama alanları adlı yazıda bu konulara değinmiştik.

Termodinamik bilimi sayesinde ortaya çıkan teknolojik aletleri günlük hayatta yaygın olarak kullanıyoruz. Bunun da ötesinde sanayide ve teknolojide bu bilgiler yoğun olarak kullanılmaktadır.

  • Buzdolabının soğutması
  • Doğal gaz ile elektrik üretilmesi
  • Ev ve binalarda ısıtma sistemleri
  • Klimalı soğutma sistemleri
  • Araçlarda motor soğutmaları
  • Motorda yakıttan elde edilen enerjinin harekete dönüştürülmesi

Termodinamik Yasaları

Termodinamik neyi inceler öğrendik. Konuyu iyi anlamak ve proje ödevi olduğunda kullanabilmek için termodinamiğin yasaları hakkında temel bilgilere sahip olmak büyük avantaj sağlayacaktır.

  • Sıfırıncı yasa: İki tane ayrı sistem üçüncü bir sistemle sıcaklık dengesi içerisindeyse bu iki sistem kendi içerisinde de dengededir.
  • Birinci yasa: Doğada enerji korunur. Enerji var edilmez, yok da edilemez. Ancak bir formdan başka bir forma dönüşür. Bir sisteme giren enerji ve iş miktarı çıkan enerji ve iş miktarının toplamına eşittir.
  • İkinci yasa: Entropi yasasıdır. Hiçbir iş tam verimle yani sıfır enerji kaybıyla gerçekleşmez. Mutlaka bir enerji kaybı olur. Kainatta her şey düzensizliğe eğilim gösterir.
  • Üçüncü yasa: 0 kelvin derecede yani mutlak sıfır noktasında her şeyin entropisi de sıfır olur. Bu sıcaklığa oluşmak ise imkansızdır.
Bu dört yasa basit görünse de bu bilimin ilkelerini öğrenmek açısından çok temeldir. İlk yasaya sıfırıncı yasa denmesinin nedeni birinci yasadan daha sonra ortaya konmasıdır.

Termodinamik Meslekleri

Son olarak fiziğin alt dallarından termodinamik ile ilgileniyorsanız termodinamik ile ilgili mesleklere şöyle bir göz atabilirsiniz.

Termodinamiğin uygulama alanlarının olduğu her şeyin üretiminde termodinamik yasaları kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman makine mühendisliği termodinamiğin yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biridir. Zaten makine mühendisliğinde de termodinamik yoğun bir şekilde ders olarak görülmektedir.

Makine ve motorun olduğu her alanda, soğutma ve ısıtma sistemleri üretiminde termodinamik kullanılmaktadır. Bu alanların bazılarında ülkemizde teknoloji üretilmemekte ancak pazarlama ve dağıtım yapmaktadır.

Üretimin ve özellikle otomotiv sektörünün güçlü olduğu ülkelerde makine mühendislerine ihtiyaç da artmaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 − 5 =