Toplama İşlemine Göre Tersi

Toplama işlemine göre tersi kavramını matematiğin her aşamasında görebilirsiniz. Bu yazıda toplama işlemine göre tersi nasıl bulunur mantığıyla birlikte anlatacağız.

Toplama işlemi matematikte temel işlemlerden biridir. İşlemlerin genel kuralı gereği bir sayıyı tersi ile işleme sokarsanız o işlemin etkisiz elemanı vermesidir.

Şimdi düşünelim, toplama ve çıkarma işlemlerinde etkisiz eleman nedir? Elbette 0’dır. Hangi sayıyı sıfırla toplarsanız kendisini verir. Yani 0’ın bir etkisi olmaz.

Öyleyse bir sayının toplama işlemine göre tersi de kendisiyle toplandığında 0 elde ettiğimiz değerdir. Yani bu sayıyı neyle toplasam 0 eder şeklinde düşünebilirsiniz.

Toplama işlemine göre tersi

Toplamına İşlemine Göre Tersi Örnekleri

Basit örneklerle başlayalım. 2’nin toplama işlemine göre tersi nedir? Elbette -2’dir. Çünkü 2 + (-2) = 0 olur.

Öyleyse bir sayının toplama işlemene göre tersi onun zıt işaretli halidir diyebiliriz.

  • 1’in toplama işlemine göre tersi -1’dir.
  • 7,6’nın toplama işlemine göre tersi -7,6’dır.
  • -3’ün toplama işlemine göre tersi 3’tür.
  • -20’nin toplama işlemine göre tersi 20’dir.
  • Kesir sayılarında yani bölü olan sayılarda da aynı şey geçerlidir. 3/4’ün toplama işlemine göre tersi -3/4 olur.
  • π’nin toplama işlemine göre tersi -π olur.
  • 0’ın toplama işlemine göre tersi yine 0 olur.
  • Herhangi bir a sayısının toplama işlemine göre tersi a’dır.

Çıkarma işlemi de toplamanın negatif halidir. Bu nedenle çıkarma işleminde de aynı sistemi uygularız. Bir sayının toplama işlemine göre tersi ile çıkarma işlemine göre tersi aynıdır.

Çarpmaya göre tersinde de aynı mantık uygulanır. Çarpma ve bölmede birim eleman yani etkisiz eleman 1’dir. Öyleyse bir sayının çarpmaya göre tersi onunla çarpıldığında 1 sonucunu veren değerdir.

Bir sayının toplama işlemine göre tersi bulunurken sayının mutlak değeri alınır diye bir inanış var. Bu yanlıştır. Çünkü örneğin 4’ün toplamaya göre tersi -4’tür. Ancak mutlak değeri -4 değildir. Bu ancak negatif sayılar için şartı sağlar. Onun dışında doğru değildir.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one + fifteen =