Türk İslam Döneminin Önemli Eserleri

ilk turk islam eserleriTürklerin İslamiyetle tanışmasının hemen ardından Türk ilim adamları edebiyatımızda çok önemli yeri olan eserler vermeye başlamışlardır. Bu eserler hem Türk edebiyatı hem de İslam edebiyatı açısından çok önemlidir. Bu döneme Türk İslam dönemi dememizin nedeni bu dönemde Türklerin yeni İslamiyeti yeni kabul etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde yazılan eserler ve daha sonra gelen büyük Türk düşünürleri İslam dünyasına büyük hizmetler etmişlerdir. Türk İslam döneminin önemli eserleri 5 tanedir. Aslıdan daha sonraki dönemlerde yine önemli eserler çıkmasına rağmen bu dört eser edebiyat dersinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Türk İslam Döneminin İlk 5 Eseri

Türk İslam döneminin ilk önemli 5 eserine burada değinmemiz gerekir. Bu eserler şunlardır:

  1. Atabetü’l-Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
  2. Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
  3. Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
  4. Muhakemetü’l-Lugateyn – Ali Şir Nevai
  5. Divanü Lügâti’t-Türk – Kaşgarlı Mahut

Yukarıdaki 5 eser İslam dönemi Türk edebiyatının en önemli ve ilk eserleridir. Bu eserler dışında da eserler yazılmıştır tabiki. Ancak bunlar eski Türk edebiyatının ve İslam edebiyatının ortak değerleri olmaları hasebiyle önemlidir. Ayrıca bu eserler teknik açından da oldukça başarılıdırlar.

Atabetü’l-Hakayık öğüt verme amacı güden dini içerikli bir kitaptır. Divan-ı Hikmet de yine benzer nitelikte bir tasavvuf kitabıdır. Manzum tarzda yazılmıştır. Kutadgu Bilig “mutluluk veren bilgi” manasına gelir. Siyasetname tarzındadır ve devlet yönetimine dair öğütler içerir. Muhakemetü’l-Lugateyn dil kıyaslaması kitabıdır. Türkçe’nin Farsça’dan daha üstün olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Divanü Lügâti’t-Türk ise bir sözlük niteliği taşır. Amacı özellikle Araplara ve Türkçe öğrenmek isteyen Müslümanlara Türkçeyi öğretmektir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 3 =