Türkiye Selçuklu Dönemi

Türk tarihinde önemli dönemler olmuştur. Türkler’in Anadolu tarihi içerisinde de Türkiye Selçuklu Dönemi önemli bir dönemdir, Büyük Selçuklu Devleti’nin Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya kademeli olarak ilerlemesinin ardından Kutalmışoğlu Süleyman Şah bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece Türkiye Selçuklu dönemi de başlamıştır.

Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu’da kaldığı sürece kendi döneminde bu bölgenin Türkleşmesini ve Müslümanlaşmasını sağlamıştır. Ancak İlhanlıların Anadolu’ya akınları sonucu devlet zamanla yıkılmış ve Türkiye Selçuklu dönemi sona ermiştir. Bundan sonra ortaya çıkan beyliklerden biri Osmanlı Devleti olacak ve Anadolu Türk siyasi birliğini oluşturacaktır.

Türkiye tarihi içerisinde Türkiye Selçuklu dönemi önemli bir yer tutmaktadır. Zaten eskiden Anadolu Selçuklu denilen bu devlete son dönemlerde Türkiye Selçuklu devleti denmeye başlamıştır. Bu adlandırmaların hepsi bu devletin yıkılmasından çok sonra verilmiştir.

Türkiye Selçuklu dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti Padişahları

Anadolu’da Türkiye Selçuklu dönemi 1075 ile 1308 yılları arasını kapsamaktadır. Bu devlet bu yıllar içerisinde yaşamıştır. Türkiye Selçuklu döneminde ülkeyi idare eden hükümdarlar ve hüküm yılları şöyle verilmiştir:

 • Kutalmışoğlu Süleyman Şah (1077-1086)
 • Ebu’l-Kasım (1086-1092)
 • I. Kılıç Arslan (1092-1107)
 • Şahinşah (1107-1116)
 • I. Rükneddin Mesud (1116-1156)
 • II. Kılıç Arslan (1156-1192)
 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1192-1196)
 • Rükneddîn Süleyman Şah (1196-1204)
 • III. Kılıç Arslan (1204-1205)
 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev (ikinci defa) (1205-1211)
 • I. İzzeddin Keykavus (1211-1220)
 • I. Alaeddin Keykubad (1220-1237)
 • II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246)
 • II. İzzeddin Keykavus (1246-1260)
 • Rükneddîn Kılıç Arslan (1248-1265)
 • II. Alaeddin Keykubad (1249-1257)
 • III. Gıyaseddin Keyhüsrev (1265-1282)
 • II. Gıyaseddin Mesud (1282-1284)
 • III. Alaeddin Keykubad (1284)
 • II. Gıyaseddin Mesud (1284-1293)
 • III. Alaeddin Keykubad (1293-1294)
 • II. Gıyaseddin Mesud (1294-1301)
 • III. Alaeddin Keykubad (1301-1303)
 • II. Gıyaseddin Mesud (1303-1307)

Bu sultanların hepsi Türkiye Selçuklu devleti içerisinde eşit oranda etkili olamamışlardır. Zamanla siyasi otorite boşluğu da oluşmuştur. Böylece Türkiye Selçuklu dönemi zamanla sona ermiş ve onun yerini Osmanlı dönemi almıştır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four + 12 =