Ülkemizdeki Üretim Faaliyetlerinin Çok Çeşitli Olmasının Nedenleri

Ülkemizde ekonomik faaliyetler çeşitlidir. Temel ekonomik faaliyetlerden olan tarım, hayvancılık, sanayi, turizm gibi alanların hepsinin ülkemizde geniş bir alanı vardır. Bu yazıda ülkemizdeki üretim faaliyetlerinin çok çeşitli olmasının nedenleri nedir öğreneceğiz.

Şunu söyleyebiliriz ki ülkemizde çeşitli ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesinin en temel nedeni iklim ve coğrafya çeşitliliğidir. Yani ülkemizde çeşitli iklimlerin yaşanıyor olması ve aynı zamanda kritik bir coğrafi sahada var olması üretim faaliyetlerini çeşitlendirmiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında birçok faktör yer almaktadır. Bu faktörleri maddeler halinde kısaca şöyle özetleyelim:

  • İklimin çeşitli olması
  • Ilıman iklimlerin görülmesi
  • Verimli topraklara sahip olması
  • Geniş bir coğrafyasının olması
  • Önemli ve kritik bir coğrafyada yer alması
  • Yer altı çeşitliliğinin görülmesi
  • Çok önemli tarihi zenginliklere sahip olması
  • Yaz ve kış turizmine imkan sağlaması
  • Önemli limanlara ve deniz kıyılarına sahip olması
  • Ticaret yollarının üzerinde yer alması

Şimdi de bu maddeleri biraz daha açmaya çalışalım.

İklim Çeşitliliğinin Sağladıkları

İklim çeşitliliği pek çok ülkenin sahip olamadığı bir zenginliktir. İklimin çeşitli olması üretim faaliyetlerini tarım açısından etkiler. Türkiye’de farklı iklimlerin görülüyor olması farklı iklimleri isteyen tarımsal üretimi arttırmaktadır. Bu da ülkenin kendi kendine yetmesine imkan tanımaktadır. Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasının sebepleri iklim ve toprak zenginliği ile açıklanabilir.

Tarım ürünlerinin çeşitli olması sanayi üretimini de çeşitlendirmektedir. Çünkü tarım maddeleri doğrudan sanayi için hammadde olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde sıcağı seven tarım ürünleri de soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri farklı bölgede yetişebilmektedir.

Türkiye’de iklim çeşitliliğinin yanında tarımsal arazinin verimli olması da önemli bir faktördür. Verimli topraklarda çok çeşitli ürünler yetiştirilebilmektedir. Türkiye’de yağış alan yerlerde büyük yeşil alanların oluşması mera hayvancılığına katkı yapmaktadır. Hayvancılık ise tarımla birlikte ekonominin en temelinde yer alan sahalardan biridir.

İklimin elverişli olması deniz ve yaz turizmini canlandırmaktadır. Ülkemizde hem yaz turizmi, hem de kış turizmi çok gelişmiştir. Yıllık 40 milyona yakın turist ülkemizi ziyaret etmekte ve ülkemizden ürün almaktadır. Bu da turizme bağlı hizmet sektörünün canlı olmasına manasına gelmektedir.

Coğrafi Konum ve Coğrafi Zenginlik

Türkiye’nin en büyük zenginliklerin biri bulunduğu coğrafi konumdur. Avrupa, Afrika ve Asya’nın kesişim yolları üzerinde bulunması Türkiye’nin ticaret ve ulaşımda büyük bir cazibe merkezi haline getirmektedir.

Türkiye sadece kendi içinde ürettiği ürünleri satmamakta, aynı zamanda coğrafi konumun verdiği avantajla dışarıdan aldığı ürünleri de işleyerek başka ülkelere satmaktadır. Türkiye’nin işlek limanları olması dış ticaretin güçlü olmasındaki en büyük faktörlerden biridir.

Ilıman bir bölgede yer alması ve sıcak denizlere kıyısının olması deniz turizmini ve ticaretini büyük ölçüde etkilemiştir.

Türkiye’nin geniş topraklara sahip olması da aynı zamanda hem tarıma, hem sanayi hem de turizme yetecek kadar alan ayırmasına olanak sağlamıştır.

Ülkemiz Orta Doğu’daki petrol havzasına yakındır. Petrol açısından başka ülkelerden alım yapsak da birçok başka maden ülkemizde çıkmaktadır.

Özetle söylemek gerekirse çevremizdeki ekonomik faaliyetler içerisinde tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi kolları ve turizm alanlarının tamamı ülkemizde görülür. Bunun nedeni de iklim ve coğrafi çeşitliliktir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 1 =