Urgakina Kanunlarının Özellikleri

Urgakina kanunları tarihteki ilk yazılı kanunlardır. Bu nedenle hem hukuk tarihi hem de insanlık tarihi açısından çok önemlidir. Bu yazıda Urgakina kanunlarının özellikleri üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Ancak buna geçmeden önce Urgakina kimdir bilmemiz gerekir.

Urgakina site adı verilen şehir devletleri ile yönetilen Sümerler medeniyetinin bir kralıdır. Sitelerinden biri olan Legaş’a hükmetmektedir. Sümerlerde şehir devletlerinin başında rahip krallar bulunmaktadır.

Sümerler Mezopotamya’da 2000 yıl kadar hüküm sürmüş çok önemli bir medeniyettir. Daha sonra gelen uygarlıklar Sümer mirasını devralmıştır.

Urgakina kanunlarının özellikleri

Urgakina Yasaları ve Özellikleri

Legaş kralı Urgakina başlattığı isyanlar yeni bir hukuk düzeni getirmiştir. Getirdiği kanunlar şu özellikleri içermektedir:

  • Ülkeyi yöneten rahip kralların dini yönetimli halkı sömürmesine karşı geliştirilmiştir.
  • Tarihteki ilk yazılı kurallar olduğu bilinmektedir. Bu kurallar detay içermeyip bazı temel ilkeler barındırır.
  • Bazı hipotezler kuralların ondan çok sonra yazıya geçirildiğini ileri sürmektedir.
  • Halkı rahip krala karşı koruduğu için ilk laik hukuk düzeni olarak da yorumlanmaktadır.
  • Sosyal kanunlar, ticaret kanunlar, mülkiyet hakkı ve bazı özel kanunlar içerir.
  • Tarihteki ilk sosyal ve hukuksal reformdur. Ayrıca tarihte bilinen ilk başkaldırı olarak değerlendirilmektedir.
  • İşlenen suçlara karşı bedel ödeme ve fidye cezaları uygun görülmüştür.
  • Çok sert kurallar içermez. Nispeten ılımlı bir hukuk anlayışı benimsenmiştir.

Bundan 4 bin yıl önce böyle bir girişimin olması ve bir kralın insanlar arasındaki ilişkileri bir sisteme bağlamak istemesi aslında toplumda hukuk arayışının çok eskiye dayandığını göstermektedir.

Ayrıca Sümer kültürünün içerisinde birçok bilginin içerdiği de bilinmektedir. Matematik ve geometri alanında çok önemli ilerlemeler kaydeden Sümerler astronomiye de son derece önem vermişlerdir. Sümerlerin oluşturduğu tarih ve kültür sonraki devletlere aktarılmıştır.

Sümerlerde şehir devletleri şeklinde var olan yapılanma merkezi yönetimin olmadığını göstermektedir. Bu da şehirdeki rahip kralları güçlü hale getirmiştir. Urgakina kuralları aynı zamanda halkı koruyan kurallardır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 + six =