Yağış Rejimi Nedir?

İklimin önemli elamanlarından biri yağıştır. Yağış ve sıcaklık bir bölgenin iklimini belirleyen iki ana unsurdur. Bir bölgenin iklimi hakkında bilgi verirken yağış rejimi ifadesini kullanırız. Bu yazıda yağış rejimi nedir buna değinecek ve bazı önemli bilgiler vereceğiz.

Bir bölgede yağışın senelik olarak hangi dönemde, ne kadar ve ne şekilde yağdığı bilgisine yağış rejimi denir. Yağış rejimi iklim hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Coğrafyada genellikle karşımıza çıkan terim düzenli yağış rejimi ya da düzensiz yağış rejimidir. Bir bölgede düzenli yağış rejimi varsa o bölgede sene boyunca yağış özellikleri çok değişmiyor demektir. Ancak her yerde yağış rejimi düzenli değildir. Çoğu yerde düzensiz yağış rejimi görülmektedir.

Yağış rejimi nedir

Yağış Rejimine Etki Eden Faktörler

Coğrafi bir alanda yağışın ne zaman ve ne kadar yağacağını belirleyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörleri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

  • Enlem
  • Sıcaklık
  • Yükselti
  • Bakı
  • Deniz ve karaların dağılımı
  • Göl, nehir gibi tatlı su kaynakların varlığı
  • Ormanlık alanların varlığı ve büyüklüğü
  • Sıcak ve soğuk hava akımları

Bu faktörler dışında çeşitli başka etmenler de sayabiliriz. Ancak temel iklim elamanları bunlardır. Aslında bu etmenler birbirlerine farklı olarak etki etmektedir. Örneğin enlem sıcaklığa doğrudan etki etmektedir. Ancak aynı enlem üzerinde her zaman aynı sıcaklık görülmediği için enlem ve sıcaklığı iki ayrı faktör olarak belirledik.

Enlem, sıcaklık, nem ve yağış gibi faktörler birbirlerine çeşitli alanlarda etkileyerek iklimi meydana getirmektedir.

Yağış Rejimi Düzenli Olan Bölgeler

Düzenli yağış rejimi nedir aslında yukarıda kısaca değindik. Dünya’da yağış rejimi düzenli çeşitli bölgeler bulunmaktadır. Yağış rejiminin düzenli olması demek sene boyunca mevsimsel olarak yağışta ciddi bir farkın olmaması demektir.

Şunu karıştırmamak gerekir. Düzenli yağış rejimi sürekli olarak yağış düşüyor demek değildir. Sene boyunca az da olsa düzenli yağış alan yerler bu sınıfa dahildir.

Dünya’da yağış rejimi düzenli olan iklimsel bölgeler şöyle sıralanabilir:

  • Ekvator ve çevresi yıl boyunca bol miktarda yağış alır. Aydan aya yağış miktarı arasındaki fark fazla değildir.
  • Ilıman okyanus ikliminin görüldüğü yerlerde de yıl boyunca düzenli yağış görülmektedir.

Yıl boyunca yağış alan düzenli bölgelerde gür orman bitki örtüsü görülmektedir. Ayrıca hem sıcak hem de bol yağış alan ekvator çevresi geniş bataklık alanlarına ev sahipliği yapar. Buralarda yağış bol olsa dahi tarım yapmaya elverişli bir iklim pek yoktur.

Türkiye’de yağış rejimi düzenli olan yerler çok değildir. Karadeniz bölgesinde görülen Karadeniz iklimi ılıman okyanus iklimine benzerlik gösterdiği için düzenli kabul edilebilir. Karadeniz’de sene boyunca yağan yağışlar bol ve yeşil orman bitki örtüsünün gelişmesine neden olmuştur.

Karasal iklim, savan iklimi, Akdeniz iklimi gibi iklim tiplerinde yağış rejimi düzensiz olarak seyreder. Çöl ve kutup iklimi ise neredeyse hiç yağış almadığı için buralara düzenli demekten çok belirli bir yağış rejimi yoktur demek daha doğru olacaktır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × four =