Yapay Çevre Oluştururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İnsan çevresinden bağımsız değildir. İnsan çevreyle sürekli etkileşim içerisindedir. Bu nedenle çevre insan için son derece önemli bir kavramdır. Çevre insanı kuşatan yapıya denir. Çevreyi doğal çevre ve yapay çevre olmak üzere iki ana parçaya ayırabiliriz. Doğal çevre insan etkisi olmadan varken yapay çevre insanlar tarafından şekillendirilir. Bu yazıda yapay çevre oluştururken nelere dikkat edilmelidir değineceğiz.

Yapay çevre oluştururken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

  • Doğal çevreye ve doğaya zarar verilmelidir.
  • Ağaçlar gereksiz yere kesilmemelidir.
  • Ormanlık alanlar korunmalıdır.
  • Diğer canlıların yaşamına engel olunmamalıdır.
  • Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği önlenmelidir.
  • Görüntü kirliliğine dikkat edilmelidir.
  • Gürültü kirliliği engellenmelidir.
  • Çevre oluşturulurken çalışan insanların can güvenliği sağlanmalıdır.

Yapay ve doğal çevre adlı başlıkta 3. sınıf müfredatı düzeyinde yapay ve doğal çevrenin özellikleri üzerinde durduk ve bol miktarda örnek verdik.

Yapay çevre oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler

Yapay Çevre Oluşturmak

Yapay çevre adından da anlaşıldığı gibi insanlar tarafından oluşturulan çevredir.  Binalar, yollar, park ve bahçeler, okullar birer yapay çevre elemanıdır. İnsanlar tarihin ilk zamanlarından beri doğal ortama müdahale ederek yapay ortam oluşturmaktadırlar.

İnsanlar kontrolsüz bir şekilde çevreyi oluşturursa belirli bir süre sonra yaşanacak bir dünya kalmaz. Çünkü insan faaliyetleri dünyayı kirletmekte ve diğer canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Bu nedenle yapay çevre oluşturma çeşitli kurallara bağlanmıştır.

Örneğin bir binayı bir mühendis kafasına göre istediği yükseklikte yapamaz. Bunun için belediyeden izin alması gerekmektedir. Ya da bir yol yapılırken devletin belirlediği kurallar çerçevesinde yapılmalıdır.

Yapay çevreyi oluştururken doğaya zarar vermek çok ama çok önemlidir. Doğal çevre ya da doğal ortam insanlar olmadan da var olan çevredir. İnsanlar bir ortama müdahale edip değiştirirse o çevre artık doğal olmaktan çıkar.

Doğal ve Yapay Çevre Farkı

Yapay çevreyi oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğini yukarıda kısaca sıraladık. Bütün yapılması gerekenler aslında doğal çevrenin güzelliğini korumak şeklinde de özetlenebilir. Bu açıdan doğal ve yapay çevre arasındaki farkı bilirsek faydalı olacaktır.

Doğal çevre Yapay çevre
İnsan olmadan doğa tarafından meydana gelir. İnsanlar yapar.
Çok çeşitli canlılar içerir. Az sayıda canlı türü içerir.
Çevre oldukça temizdir. Çevre genellikle kirlidir.
Genellikle insanlar çok bulunmaz. Birçok insan bulunabilir.

Doğal çevreye dağlar ve ovalar örnek gösterilebilir. Yapay çevreye ise camiler, müzeler ya da kültür merkezi örnek gösterilebilir.

Hayvanat bahçesi içerisinde hayvanlar yaşamasına rağmen insanlar tarafından oluşturulan bir yapay çevredir. Tarla da aynı şekilde yapay çevredir.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − seventeen =