Yedi Meşaleciler Ne Zaman Kuruldu?

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı çeşitli dönemlere ayrılmıştır. Bu dönemler aynı zamanda çeşitli edebi bakış açılarını içermektedir. Cumhuriyet edebiyatında bildiri yayımlayarak ortaya çıkan ilk grup Yedi Meşaleciler denen edebi topluluktur. Yedi meşaleciler ne zaman kuruldu sorusu başta olmak üzere edebi toplulukla ilgili bazı soruları cevaplayalım.

O dönemin meşhur edebiyat dergisi Servet-i Fünun dergisinin 22 Mart 1928 tarihli sayısında “Yedi Meşale” adında bir kitap çıkaracaklarını duyururlar. Nisan ayında kitabın çıkmasıyla edebiyat çevresinde büyük bir yankı uyanır.

Yedi meşaleciler yayımladıkları kitabın ön sözünde sanat anlayışlarını da anlatmaktadır.

Kitaba verecekleri isimleri önce yedi ışık, yedi ses gibi düşünseler de en sonunda yedi meşale adında karar kılmışlardır. Kitaba adını veren 7 meşale yazarı lise ve üniversite öğrencilerin oluşan gençlerdir.

Yedi meşaleciler ne zaman kuruldu

Yedi Meşale Sanatçıları

1928 yılının Nisan ayında yayımlanan yedi meşale kitabında her meşalenin bir bölümü bulunmaktadır.

 1. Sabri Esat Siyavuşgil: Kukla Oyunu
 2. Yaşar Nabi Nayır: Şairin Bahçesi
 3. Vasfi Mahir Kocatürk: Dağların Derdi
 4. Ziya Osman Saba: Sebil ve Güvercinler
 5. Cevdet Kudret Solok: Cenaze İlahisi
 6. Kenan Hulusi Koray: Denizin Zaferi (öykü yazarı)
 7. Muammer Lütfü Bahşi: Dante’nin Ruhuna

Yedi meşaleciler 6 şair ve 1 öykücüden oluşmaktadır. Şairlerden özellikle Ziya Osman Saba çok güzel şiir örnekleri vermiştir.

Yedi meşaleci sanatçılarla ilgili şifre oluşturmak ve yazarları kolay ezberlemek istiyorsanız KSM CVZ Y (KaSıM CeViZ Ye) veya SCK MV YZ (SıCaK MaVi Yaz) gibi kodlama yöntemleri kullanabilirsiniz.

Yedi Meşalecilerin Sanat Anlayışları ve Özellikleri

Sanatçıların özellikleri ve sanat anlayışları maddeler halinde şöyle özetlenebilir:

 • Yedi meşaleciler 1928 yılında ortaya çıkmıştır.
 • Cumhuriyet döneminde bildiri yayımlayan ilk edebi topluluktur.
 • Edebiyat anlayışlarını “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ifadesiyle dile getirmişlerdir.
 • Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.
 • Toplum için sanat düşüncesini savunan beş hececilere karşı çıkmışlardır.
 • Şiirlerinde heceyi geliştirme ve şiiri basit tutmamayı tercih ettiler.
 • Şiirlerde izlenimci bir hava görülmektedir.
 • Yedi meşale şiirinde gözlem son derece önemlidir.

Basit şiirin ötesine geçerek iyi şiir yazma amacını güden bu edebi topluluk kısa sürede edebiyat dünyasında kendini fark ettirmiştir. Ahmet Haşim tarafından da desteklenen bu grup birkaç yıl içerisinde dağılmış ve her sanatçı kendi yolunu çizmiştir. Çıkardıkları “Meşale” adlı dergi de kısa ömürlü olmuştur.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 5 =