Zitvatorok Antlaşmasının Önemi Bu anlaşmanın (Zitvatorok) en büyük önemi 1533 yılında yapılan İstanbul Antlaşmasındaki Osmanlı üstünlüğünün kaybedilmiş olmasıydı. Osmanlı Sadrazamı ile Avusturya kralı Protokol bakımından eşit sayılacaktı. Ancak Zitvatorok