Kategori: Fizik

Elektriklenme Çeşitleri

Cisimlerde – (negatif) ve + (pozitif yükler) bulunmaktadır. Bu yük sayısı eşit olan cisimlere nötr cisim denir. Cisimlerin yük alıp vermelerine ve her türlü yük değişimlerine elektriklenme denir.
Read More

Elektroskop Nedir?

Fen dersinde yükleri öğrenmek için kullandığımız basit ama çok önemli bir alet vardır. Bu aletin ismi elektroskop şeklindedir. Bu yazıda elektroskop nedir, özellikleri nelerdir gibi konulara değineceğiz. Ayrıca
Read More

Işığın Soğurulması Nedir?

Işık bir elektromanyetik dalgadır ve enerji taşır. Soğurma ise bir şeyi yakalama, onu tutma manasına gelmektedir. Bu yazıda ışığın soğurulması nedir, nasıl gerçekleşir gibi konulara değineceğiz. Işık değen
Read More

Adezyon ve Kohezyon Klasik Sorular

Adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ev kılcallık gibi başlıklar 9. sınıf müfredatında gördüğümüz madde ve özellikleri konusunun alt başlıklarındandır. Bu konuda adezyon kohezyon kavramlarıyla ilgili klasik sorular çözmek konuyu
Read More

Ağırlık Formülü

Ağırlık ve kütle çok sık karıştırılan ve bazen yanlışlık birbiri yerine kullanılan iki kavramdır. Oysa kütle skaler bir büyüklük iken ağırlık vektöreldir. Bu yazıda ağırlık formülü üzerinde duracağız.
Read More

Yüzey Gerilimine Etki Eden Faktörler

Sıvıların çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri de yüzey gerilimidir. 9. sınıf fizik müfredatında karşılaştığımız yüzey gerilimi, sıvı yüzeyinde nispeten sağlam ve esnek bir katmanın oluşmasıdır. Bu yazıda
Read More

Madde ve Değişim

Çevremizde gördüğümüz her şey maddelerden oluşmuştur. Maddeler ise çeşitli değişimler geçirebilirler. Bu değişimlerden ilk akla gelen hal değişimidir. Bu yazıda madde ve değişim üzerinde duracak ve hal değişimlerini
Read More

Düz Aynanın Kullanım Alanları

Aynalar optik biliminin en önemli araçları arasındadır. Birçok optik cihazda ve teknolojide aynalar kullanılmaktadır. Fizikte aynaları düz ayna ve küresel ayna olarak ikiye ayırmaktayız. Düz aynaya aynı zamanda
Read More