Kategori: Kimya

Buzun Erimesi Fiziksel mi Kimyasal mı?

Bildiğiniz gibi doğada sürekli olarak bir dönüşüm ve değişim vardır. Kimya bilimi ise maddenin geçirdiği bu değişimi incelemektedir. Kimyada biz değişimleri fiziksel değişim ve kimyasal değişim olarak iki
Read More

Ekmeğin Küflenmesi Fiziksel Mi Kimyasal Mı?

Kimya bilimi maddeyi ve geçirdiği değişimleri incelemektedir. Maddenin geçirdiği değişimler fiziksel değişim ve kimyasal değişim olarak ikiye ayrılır. Doğadaki değişimlerin hangisinin fiziksel hangisinin kimyasal olduğunu bilmek önemlidir. Bu
Read More

Hava Saf Madde Midir?

İçinde yaşadığımız atmosfer katmanındaki gaza genel olarak hava denir. Varlığını sürekli hissetmesek de hava olmadan yaşayamayız. Bu açıdan havayı kimya açısından ele alacağız ve hava saf madde midir
Read More

Petrokimya Nedir?

Kimya bugün hem bir bilim dalı hem de geniş bir sanayi alanıdır. Kimyanın sanayideki uygulamaları çok geniş bir alana yayılmıştır. Bu da kimyanın sanayiyle ilgili çeşitli çalışma alanlarına
Read More

Saf Maddeler Nelerdir?

Kimyada maddeleri sınıflandırmak oldukça önemlidir. Bu sınıflandırma türlerinden biri de maddenin saf olup olmamasıyla ilgilidir. Bu yazıda saf madde nedir ve saf maddeler nelerdir konusu üzerinde duracak ve
Read More