Kategori: Kimya

Ekmeğin Küflenmesi Fiziksel Mi Kimyasal Mı?

Kimya bilimi maddeyi ve geçirdiği değişimleri incelemektedir. Maddenin geçirdiği değişimler fiziksel değişim ve kimyasal değişim olarak ikiye ayrılır. Doğadaki değişimlerin hangisinin fiziksel hangisinin kimyasal olduğunu bilmek önemlidir. Bu
Read More

Hava Saf Madde Midir?

İçinde yaşadığımız atmosfer katmanındaki gaza genel olarak hava denir. Varlığını sürekli hissetmesek de hava olmadan yaşayamayız. Bu açıdan havayı kimya açısından ele alacağız ve hava saf madde midir
Read More

Petrokimya Nedir?

Kimya bugün hem bir bilim dalı hem de geniş bir sanayi alanıdır. Kimyanın sanayideki uygulamaları çok geniş bir alana yayılmıştır. Bu da kimyanın sanayiyle ilgili çeşitli çalışma alanlarına
Read More

Saf Maddeler Nelerdir?

Kimyada maddeleri sınıflandırmak oldukça önemlidir. Bu sınıflandırma türlerinden biri de maddenin saf olup olmamasıyla ilgilidir. Bu yazıda saf madde nedir ve saf maddeler nelerdir konusu üzerinde duracak ve
Read More

Simyacıların Keşfettiği Maddeler

Kimya bugün hayatımızı büyük ölçüde etkileyen önemli bir pozitif bilimdir. Modern kimya bilimi ortaya çıkmadan önce yapılan bazı çalışmalara simya denmektedir. Bu yazıda simyacıların keşfettiği maddeler üzerinde duracağız.
Read More

Buhar Basıncı Nedir?

Sıvı haldeki maddeler ısı aldıkça buharlaşır. Oluşan buhar ise gaz olduğu için gazların basınç ilkeleri doğrultusunda çevresine basınç uygular. Bu yazıda buhar basıncı nedir, buhar basıncını etkileyen faktörler
Read More

Permanganat Formülü

Pozitif ya da negatif yüklenmiş ve en az iki atom içeren yapılara kimyasal kök denir. Permanganat ise – yüklü bir köktür. Bu yazıda permanganat formülü ve yaptığı bileşikler
Read More

Kezzap Formülü ve Özellikleri

Tehlikesiyle bilinen kezzap güçlü bir kimyasal asittir. Bu yazıda kezzap formülü ve kezzabın özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız. Kezzap formülü HNO3 olan güçlü bir kimyasal asittir. Oldukça tehlikeli olan
Read More

Mol Kesri Formülü

Mol kesri gazlarda ve diğer karışımlarda kullanılan önemli bir değerdir. Bir maddenin karışım içerisindeki mol kesri onun kısmi basıncına da doğrudan etki etmektedir. Bu yazıda mol kesri formülü
Read More

C2H5OH Nedir?

Kimyada bazı bileşikler çok yaygın oldukları için formülleri isimlerinin önüne geçmiştir. C2H5OH da bunlardan biridir. Bu yazıda C2H5OH nedir sorusuna kapsamlı cevap vermeye çalışacağız. C2H5OH formülüne sahip bu bileşiğin
Read More