Osmanlı tarihinde çeşitli aşamalar ve dönemler vardır. Bu dönemler içerisinde kısa sürmüş ancak kendine ait özellikleriyle ön plana çıkmış bir dönemdir Lale Devri. 1718 – 1730 yılları arasında