Hücrede bulunan bütün yapıların çeşitli görevleri vardır. Sitoplazma ise hücreyi oluşturan en temel yapıdır. Bir hücrede mutlaka olmazsa olmaz iki yapı vardır. Bunlardan biri hücre zarı, diğeri ise