Dik üçgenler geometride çok karşımıza çıkmaktadır. 30 60 90 üçgeni özel oranları olan önemli bir üçgendir. Bu tür üçgenlere özel üçgenler denir. Özel üçgenlerin özelliklerini bilmek geometri sorularını