Atatürk’ün 6 tane ilkesi olduğunu biliyoruz. Bu ilkeler onun şahsi düşünceleri olmaktan öteye geçip Türkiye Cumhuriyetinin temel dayanakları olmuşlardır. Türk tarihini anlamak için bu ilkeleri de bilmek gerekiyor.