Asit ve baz kavramlarını öğrendikten sonra asit baz tepkimeleri konusuna bakmamız gerekir. Kimya öğrenmek istiyorsak asit baz tepkimeleri hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıyız. Asitler ve bazlar kimyada sürekli