Biyoloji için geçerli olan sistem diğer bütün pozitif bilimlerde de geçerlidir. Dolayısıyla bilimi ve bilimsel bilginin özelliklerini öğrenmek, fizik ve kimya başta olmak üzere diğer alanlarda da işimize