Sindirim sistemi birbirine sırayla bağlanmış içi delik organlar bütünüdür. Ağızla başlayan sistem anüsle sonlanır ve süreklidir. Bu sistemin organları içerisinde mukus denilen kaygan bir yapı organ yüzeyini kaplayarak