Her bilimin olduğu gibi coğrafyanın da prensipleri de vardır. Coğrafyanın prensipleri nelerdir diye soracak olursanız da bunları üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlar dağılış, ilgi ve bağlılık, nedensellik şeklindedir.