Kaside Divan edebiyatında görülen en önemli şiir türlerindendir. Çeşitli bölümlerden oluşan kasidenin bölümleri vardır. Bu yazıda kaside nedir kısaca değinilecek ve kasidenin bölümleri sırasıyla anlatılacaktır. Kaside Nedir? Çoğunlukla