Azot bizim için çok önemli bir elementtir. Proteinlerin yapısında azot bulunmaktadır. Bu nedenle azot olmadan proteinler olmaz. Dolayısıyla enzimler de üretilemez. Azotlu organik bileşiklerin yapısına katılan azot atomları