Cisimlerde – (negatif) ve + (pozitif yükler) bulunmaktadır. Bu yük sayısı eşit olan cisimlere nötr cisim denir. Cisimlerin yük alıp vermelerine ve her türlü yük değişimlerine elektriklenme denir.