Periyodik tabloda aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellikler göstermektedir. Bütün grupların elementlerini ezberlememize imkan yoktur. Ancak periyodik tabloda 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A grupları