Hücrede çeşitli organeller çeşitli görevleri üstlenmektedir. Bu organellerden biri de endoplazmik retikulumdur. Bu yazıda endoplazmik retikulum nedir, yapısı ve özellikleri ne şekildedir öğreneceğiz. Şunu önceden belirtelim ki endoplazmik