Türklerin İslamiyetle tanışmasının hemen ardından Türk ilim adamları edebiyatımızda çok önemli yeri olan eserler vermeye başlamışlardır. Bu eserler hem Türk edebiyatı hem de İslam edebiyatı açısından çok önemlidir.