Osmanlı tarihinde çeşitli ayaklanmalar görülmüştür. Devlet zayıfladıkça bu ayaklanmalar artmış ve devletin ayaklanmalarla mücadele etmesi de daha güç hale gelmiştir. Bu yazıda Celali isyanlarının nedenleri maddeler halinde verilecektir.