Kinetokor, kromozomların sentromerlerinde özelleşmiş bir bölgedir. Bir takım protein komplekslerinden oluşur ve amacı, mitoz ve mayoz bölünme sırasında kromozomları hareket ettirmektir. Kinetokor lifleri, kromozoma kinetokor bölgesinden polar mikrotübül