Bazı yapılar iki farklı elementten oluşmuş ancak yükleri sıfırlanmamıştır. Pozitif (+) veya negatif (-) yüklü olan bu yapılara kök denir. Manganat kimyada bir köktür. Bu yazıda manganat formülü