İngilizce tabirle “lifopucsin” Türkçe tabirle “lipofuksin” hücrede bulunan kahverengimsi yağlı pigmentler için kullanılan bir terimdir. Bu terim, Yunancada yağ anlamına gelen “lipos” ve küflü – koyu renk anlamına