Osmanlı Devleti kurulduğu ilk günden büyük bir imparatorluk oluncaya değin fetih siyaseti gütmüştür. Bu fetih siyasetini pekiştirmek ve kalıcı olabilmek için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Bu politikaların başında iskan